در این سرما سرما داری امروز

درین سرما سر ما داری امروز                   دل عیش وتماشا داری امروز

میفکن نوبت عشرت   بفردا                      چو آسایش مهیا داری امروز

بگستر بر سر    ما سایه خود                   که خورشیدانه  سیماداری امروز

درین خمخانه مارامیهمان کن                 بدان همسایه کانجا داری امروز

نقاب از روی  سرخ او فرو کش                 که در   پرده حمیرا   داری   امروز

در اشکن کشتی اندیشه هارا                  که کفی همچو دریا داری امروز

سری ازعین و شین وقاف برزن                 که صداسم ومسما داری امروز

                      خمش باش ومدم درنای منطق

                     که مصرونیشکر ها داری امروز

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد خداپناهی

سلام شعری که نوشتید خیلی قشنگ بود. من هم این متن کوتاه را برایتان ارسال می کنم از خدا پرسيدم:خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟ خدا جواب داد: گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو. ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز . شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن. زندگي شگفت انگيز است فقط اگر بدانيد که چطور زندگي کنيد مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی كوچك باش و عاشق.. كه عشق می داند آئین بزرگ كردنت را بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن فرقى نمي كند گودال آب كوچكى باشى يا درياى بيكران... زلال كه باشى، آسمان در توست

مریم محمودی

سلام آقای محمد خداپناهی : ممنون از نوشته آرام بخشتان